ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ

''ανεβάζω'' κάποια από τα έργα μου, με την ελπίδα ότι συμβάλλω στην Χαρακτική Τέχνη, στην διάδοσή της και την εκπαίδευση.

 

FOR THE HIGHLIGHT OF THE AUTHENTIC ENGRAVING

I am "uploading" some of my works, in the hope that I contribute to the Engraving Art, its dissemination and education.

ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ - LITHOGRAPH

Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο-Wood engraving

Κοινοποίηση σελίδας